FAISNÉIS CHUN SONRAÍ PEARSANTA A PHRÓISEÁIL

Is cleachtas é troid agus mí-úsáid ríomhphoist daoine, táimidne freisin ina n-úsáideoirí seirbhísí gréasáin le blianta agus tá na meicníochtaí seo ar eolas againn go maith, dá bhrí sin bainimid úsáid as córas nuachtlitir uimhir 1 ar domhan, le rogha an diúltaithe dúbailte, chun a chinntiú go ní féidir le duine ar bith do r-phost a mhí-úsáid. Le linn tá do r-phost sábháilte agus is féidir leat díliostáil ag am ar bith le cliceáil simplí nó díreach ríomhphost iarratais ar chealú a scríobh chugainn ag privacy@excegnoscenter.it.

  • Bailítear Sonraí Pearsanta chun na críocha seo a leanas agus na seirbhísí seo a leanas á n-úsáid:

Beartas Príobháideachais

Bailíonn an Suíomh Gréasáin seo roinnt Sonraí Pearsanta óna Úsáideoirí.

Rialaitheoir Sonraí

Business Excellence Srls - Viale Michele De Pietro, 11 - 73100 LECCE

Seoladh ríomhphoist: príobháideacht@excegnoscenter.it

Cineálacha sonraí a bhailítear

I measc na Sonraí Pearsanta a bhailíonn an Suíomh Gréasáin seo, go neamhspleách nó trí thríú páirtithe, tá: r-phost, fianáin, sonraí úsáide, uimhir theileafóin agus aitheantóirí uathúla feistí le haghaidh fógraíochta (Google Advertiser ID nó aitheantóir IDFA, mar shampla).

Soláthraítear sonraí iomlána faoi gach cineál sonraí a bhailítear sna codanna tiomnaithe den bheartas príobháideachta seo nó trí théacsanna faisnéise ar leith a thaispeántar sula mbailítear na sonraí.
Féadfaidh an Úsáideoir Sonraí Pearsanta a sholáthar go saor nó, i gcás Sonraí Úsáide, a bhailítear go huathoibríoch agus an Suíomh Gréasáin seo á úsáid.
Mura sonraítear a mhalairt, tá na sonraí go léir a iarrann an láithreán gréasáin seo éigeantach. Má dhiúltaíonn an Úsáideoir iad a chur in iúl, d’fhéadfadh sé go mbeadh sé dodhéanta don Suíomh Gréasáin seo an tSeirbhís a sholáthar. I gcásanna ina dtugann an Suíomh Gréasáin seo le fios go bhfuil roinnt Sonraí roghnach, tá saoirse ag Úsáideoirí staonadh ó na Sonraí sin a chur in iúl, gan aon iarmhairt a bheith aige seo ar infhaighteacht na Seirbhíse nó ar a hoibriú.
Spreagtar úsáideoirí a bhfuil amhras orthu faoi na sonraí atá éigeantach chun teagmháil a dhéanamh leis an úinéir.
Tá sé i gceist ag aon úsáid a bhaint as Fianáin - nó uirlisí rianaithe eile - ag an Suíomh Gréasáin seo nó ag úinéirí seirbhísí tríú páirtí a úsáideann an Suíomh Gréasáin seo, mura sonraítear a mhalairt, an tSeirbhís a iarrann an Úsáideoir a sholáthar, chomh maith leis na críocha breise a thuairiscítear in an doiciméad seo agus sa Bheartas Fianán, má tá sé ar fáil.

Glacann an Úsáideoir freagracht as Sonraí Pearsanta tríú páirtithe a fhaightear, a fhoilsítear nó a roinntear tríd an Suíomh Gréasáin seo agus ráthaíonn sé go mbeidh sé de cheart aige iad a chur in iúl nó a scaipeadh, ag saoradh an Úinéara ó aon dliteanas do thríú páirtithe.

Modh agus áit phróiseála na sonraí a bhailítear

Modhanna próiseála

Glacann an Rialaitheoir Sonraí na bearta slándála iomchuí chun rochtain, nochtadh, modhnú nó scriosadh neamhúdaraithe Sonraí Pearsanta a chosc.
Déantar an phróiseáil trí úsáid a bhaint as uirlisí TF agus / nó teileamaitice, le modhanna eagrúcháin agus le loighic a bhaineann go docht leis na críocha a léirítear. Chomh maith leis an Rialaitheoir Sonraí, i gcásanna áirithe, d’fhéadfadh go mbeadh rochtain ag ábhair eile a bhfuil baint acu le heagrú an Láithreáin Ghréasáin seo (riaracháin, tráchtála, margaíochta, dlí, riarthóirí córais) nó ábhair sheachtracha (amhail soláthraithe seirbhíse teicniúla tríú páirtí, teachtairí poist) do na Sonraí., soláthraithe óstála, cuideachtaí TF, gníomhaireachtaí cumarsáide) a cheap an Rialaitheoir Sonraí freisin, más gá. Is féidir liosta nuashonraithe na mBainisteoirí a iarraidh i gcónaí ón Rialaitheoir Sonraí.

Bunús dlíthiúil na próiseála

Próiseálann an Rialaitheoir Sonraí Sonraí Pearsanta a bhaineann leis an Úsáideoir má tá ceann de na coinníollacha seo a leanas ann:

 • tá toiliú tugtha ag an Úsáideoir chun críche sainiúla amháin nó níos mó; Nóta: i roinnt dlínsí féadfar an Rialaitheoir Sonraí a údarú chun Sonraí Pearsanta a phróiseáil gan toiliú an Úsáideora nó ceann eile de na bunáiteanna dlí a shonraítear thíos, fad nach gcuireann an Úsáideoir i gcoinne (“rogha an diúltaithe”) an chóireáil sin. Mar sin féin, níl sé seo infheidhmithe má tá próiseáil Sonraí Pearsanta á rialú ag reachtaíocht Eorpach maidir le Sonraí Pearsanta a chosaint;
 • tá an phróiseáil riachtanach chun conradh a fhorghníomhú leis an Úsáideoir agus / nó chun bearta réamhchonarthacha a fhorghníomhú;
 • tá an phróiseáil riachtanach chun oibleagáid dhlíthiúil a chomhlíonadh a bhfuil an Rialaitheoir Sonraí faoina réir;
 • tá an phróiseáil riachtanach chun tasc leasa phoiblí a chur i gcrích nó chun údarás poiblí atá dílsithe don Rialaitheoir Sonraí a fheidhmiú;
 • tá an phróiseáil riachtanach chun leas dlisteanach an Rialaitheora Sonraí nó tríú páirtithe a shaothrú.

Mar sin féin, is féidir i gcónaí a iarraidh ar an Rialaitheoir Sonraí bunús dlí nithiúil gach cóireála a shoiléiriú agus go háirithe a shonrú an bhfuil an chóireáil bunaithe ar an dlí, dá bhforáiltear le conradh nó an gá conradh a thabhairt i gcrích.

áit

Déantar na Sonraí a phróiseáil ag oifigí oibriúcháin an Rialaitheora Sonraí agus in aon áit eile ina bhfuil na páirtithe a bhfuil baint acu leis an bpróiseáil lonnaithe. Le haghaidh tuilleadh faisnéise, téigh i dteagmháil leis an Rialaitheoir Sonraí le do thoil.
Féadfar Sonraí Pearsanta an Úsáideora a aistriú go tír seachas an tír ina bhfuil an Úsáideoir suite. Chun tuilleadh faisnéise a fháil ar an áit phróiseála, is féidir leis an Úsáideoir tagairt a dhéanamh don chuid a bhaineann le sonraí faoi phróiseáil Sonraí Pearsanta.

Tá sé de cheart ag an Úsáideoir faisnéis a fháil maidir leis an mbonn dlíthiúil chun Sonraí a aistriú lasmuigh den Aontas Eorpach nó chuig eagraíocht idirnáisiúnta arna rialú ag an dlí idirnáisiúnta poiblí nó atá comhdhéanta de dhá thír nó níos mó, mar na Náisiúin Aontaithe, chomh maith le slándáil bearta arna nglacadh ag an Rialaitheoir Sonraí chun na Sonraí a chosaint.

Má dhéantar ceann de na haistrithe a thuairiscítear thuas, is féidir leis an Úsáideoir tagairt a dhéanamh do na codanna faoi seach den doiciméad seo nó faisnéis a iarraidh ar an Rialaitheoir Sonraí trí theagmháil a dhéanamh leis ag na sonraí a léirítear ag an tús.

Tréimhse coinneála

Déantar na Sonraí a phróiseáil agus a stóráil ar feadh na tréimhse a éilíonn na críocha ar bailíodh iad ina leith.

Dá bhrí sin:

 • Coinneofar Sonraí Pearsanta a bhaileofar chun críocha a bhaineann le conradh a fhorghníomhú idir an t-Úinéir agus an Úsáideoir go dtí go gcuirfear an conradh seo i gcrích.
 • Coinneofar Sonraí Pearsanta a bhaileofar chun críocha is inchurtha i leith leas dlisteanach an Rialaitheora Sonraí go dtí go gcomhlíonfar an leas seo. Is féidir leis an Úsáideoir tuilleadh faisnéise a fháil maidir leis an leas dlisteanach a shaothraíonn an Rialaitheoir Sonraí sna codanna ábhartha den doiciméad seo nó trí theagmháil a dhéanamh leis an Rialaitheoir Sonraí.

Nuair a bhíonn an phróiseáil bunaithe ar thoiliú an Úsáideora, féadfaidh an Rialaitheoir Sonraí na Sonraí Pearsanta a choinneáil níos faide go dtí go gcúlghairfear an toiliú sin. Ina theannta sin, d’fhéadfadh sé go mbeadh oibleagáid ar an Rialaitheoir Sonraí Sonraí Pearsanta a choinneáil ar feadh tréimhse níos faide i gcomhréir le hoibleagáid dhlíthiúil nó le hordú údaráis.

Ag deireadh na tréimhse coinneála, scriosfar na Sonraí Pearsanta. Dá bhrí sin, ag deireadh an téarma seo ní féidir an ceart rochtana, cealaithe, ceartaithe agus an ceart chun iniomparthacht sonraí a fheidhmiú a thuilleadh.

Cuspóir na sonraí a bhailítear a phróiseáil

Bailítear na Sonraí Úsáideora chun ligean don Úinéir a Sheirbhísí a sholáthar, chomh maith leis na críocha seo a leanas: Bainistíocht bunachar sonraí úsáideora, Cleamhnú tráchtála, Clárú agus fíordheimhniú, Bainistíocht íocaíochta, Idirghníomhú le líonraí agus ardáin shóisialta sheachtracha, Rochtain ar chuntais ar an tríú- seirbhísí páirtí, Fógraíocht, Staitisticí, Ábhar a thaispeáint ó ardáin sheachtracha, Bainistíocht Clibeanna, cosaint SPAM, tástálacha feidhmíochta ábhair agus feidhmiúlachta (tástáil A / B), Margaíocht agus díriú iompraíochta agus Teagmhálacha a bhainistiú agus teachtaireachtaí a sheoladh.

Chun tuilleadh faisnéise mionsonraithe a fháil ar chuspóirí na próiseála agus ar na Sonraí Pearsanta atá ábhartha go nithiúil do gach cuspóir, is féidir leis an Úsáideoir tagairt a dhéanamh do na codanna ábhartha den doiciméad seo.

Sonraí faoi phróiseáil Sonraí Pearsanta

Bailítear Sonraí Pearsanta chun na críocha seo a leanas agus na seirbhísí seo a leanas á n-úsáid:

 • Rochtain ar chuntais ar sheirbhísí tríú páirtí

  Ligeann an cineál seirbhíse seo don Suíomh Gréasáin seo Sonraí a bhailiú ó do chuntais ar sheirbhísí tríú páirtí agus gníomhartha a dhéanamh leo.
  Ní ghníomhachtaítear na seirbhísí seo go huathoibríoch, ach teastaíonn údarú sainráite ón Úsáideoir uathu.

  Rochtain ar chuntas stripe (Stripe Inc)

  Ligeann an tseirbhís seo don Suíomh Gréasáin seo nasc a dhéanamh le cuntas an Úsáideora ar Stripe, arna sholáthar ag Stripe, Inc.

  Sonraí Pearsanta a bailíodh: cineálacha éagsúla Sonraí mar a shonraítear i mbeartas príobháideachta na seirbhíse.

  Áit phróiseála: Stáit Aontaithe Mheiriceá - Beartas Príobháideachais. Ábhar ag cloí leis an Sciath Príobháideachta.

 • Cleamhnú tráchtála

  Ligeann an cineál seirbhíse seo don Láithreán Gréasáin seo fógraí a thaispeáint maidir le táirgí nó seirbhísí a thairgeann tríú páirtithe. Is féidir fógraí a thaispeáint i bhfoirm naisc fógraíochta agus i bhfoirm meirgí i bhfoirmeacha grafacha éagsúla.
  Rianaíonn na seirbhísí tríú páirtí atá liostaithe thíos cliceáil ar an deilbhín nó ar an mbratach a fhoilsítear ar an Suíomh Gréasáin seo agus roinntear iad leis an Suíomh Gréasáin seo.
  Le fáil amach cé na sonraí a bhailítear, féach le do thoil ar bheartais phríobháideachta gach seirbhíse.

 • Déan teagmhálacha a bhainistiú agus teachtaireachtaí a sheoladh

  Ligeann an cineál seirbhíse seo duit bunachar sonraí de theagmhálacha ríomhphoist, teagmhálacha teileafóin nó teagmhálacha d’aon chineál eile a bhainistiú, a úsáidtear chun cumarsáid a dhéanamh leis an Úsáideoir.
  Féadfaidh na seirbhísí seo ligean do bhailiú sonraí a bhaineann le dáta agus am taispeáint na dteachtaireachtaí ag an Úsáideoir, chomh maith le hidirghníomhaíocht an Úsáideora leo, mar shampla faisnéis faoi chliceáil ar na naisc a cuireadh isteach sna teachtaireachtaí.

  AWeber (AWeber)

  Is seirbhís bainistíochta seoltaí agus seoltaí ríomhphoist é AWeber a sholáthraíonn AWeber Systems Inc.

  Sonraí pearsanta a bailíodh: r-phost.

  Áit phróiseála: Stáit Aontaithe Mheiriceá - Beartas Príobháideachais.

 • Bainistíocht bunachar sonraí úsáideoirí

  Ligeann an cineál seirbhíse seo don Úinéir próifílí úsáideora a thógáil ag tosú ó sheoladh ríomhphoist, an t-ainm nó aon fhaisnéis eile a sholáthraíonn an Úsáideoir don Suíomh Gréasáin seo, chomh maith le gníomhaíochtaí an Úsáideora a rianú trí fheidhmeanna staidrimh. Féadfar na Sonraí Pearsanta seo a thrasnú freisin le faisnéis atá ar fáil go poiblí faoin Úsáideoir (mar phróifílí ar líonraí sóisialta) agus a úsáid chun próifílí príobháideacha a thógáil ar féidir leis an Úinéir féachaint orthu agus a úsáid chun an Suíomh Gréasáin seo a fheabhsú.
  D’fhéadfadh sé go gceadódh cuid de na seirbhísí seo teachtaireachtaí a sheoladh go sceidealta chuig an Úsáideoir, mar ríomhphoist atá bunaithe ar ghníomhartha ar leith a dhéantar ar an Suíomh Gréasáin seo.

  AWeber (AWeber)

  Is seirbhís bainistíochta seoltaí agus seoltaí ríomhphoist é AWeber a sholáthraíonn AWeber Systems Inc.

  Sonraí pearsanta a bailíodh: r-phost.

  Áit phróiseála: Stáit Aontaithe Mheiriceá - Beartas Príobháideachais.

 • Bainistíocht íocaíochta

  Ligeann na seirbhísí bainistíochta íocaíochta don Suíomh Gréasáin seo íocaíochtaí a phróiseáil le cárta creidmheasa, aistriú bainc nó uirlisí eile. Faigheann an bainisteoir seirbhíse íocaíochta iarrtha na sonraí a úsáidtear le haghaidh íocaíochta go díreach gan an Suíomh Gréasáin seo a phróiseáil ar bhealach ar bith.
  D’fhéadfadh sé go gceadódh cuid de na seirbhísí seo teachtaireachtaí a sheoladh go sceidealta chuig an Úsáideoir, mar ríomhphoist a bhfuil sonraisc nó fógraí maidir le híocaíocht iontu.

  PayPal (Paypal)

  Is seirbhís íocaíochta é PayPal a sholáthraíonn PayPal Inc., a ligeann don Úsáideoir íocaíochtaí ar líne a dhéanamh.

  Sonraí Pearsanta a bailíodh: cineálacha éagsúla Sonraí mar a shonraítear i mbeartas príobháideachta na seirbhíse.

  Áit phróiseála: Féach beartas príobháideachta Paypal - Beartas Príobháideachais.

  Íocaíochtaí Iompróra PayPal (Paypal)

  Is seirbhís íocaíochta í Íocaíochtaí Iompróra PayPal a sholáthraíonn PayPal, Inc., a ligeann don Úsáideoir íocaíochtaí ar líne a dhéanamh ag baint úsáide as a oibreoir soghluaiste.

  Sonraí Pearsanta a bhailítear: uimhir theileafóin agus cineálacha éagsúla Sonraí mar a shonraítear i mbeartas príobháideachta na seirbhíse.

  Áit phróiseála: Féach beartas príobháideachta Paypal - Beartas Príobháideachais.

  Mol Íocaíochtaí PayPal (Paypal)

  Is seirbhís íocaíochta í Mol Íocaíochtaí PayPal a sholáthraíonn PayPal Inc.

  Sonraí Pearsanta a bailíodh: cineálacha éagsúla Sonraí mar a shonraítear i mbeartas príobháideachta na seirbhíse.

  Áit phróiseála: Féach beartas príobháideachta Paypal - Beartas Príobháideachais.

  Stripe (Stripe Inc)

  Is seirbhís íocaíochta é Stripe a sholáthraíonn Stripe Inc.

  Sonraí Pearsanta a bailíodh: cineálacha éagsúla Sonraí mar a shonraítear i mbeartas príobháideachta na seirbhíse.

  Áit phróiseála: Stáit Aontaithe Mheiriceá - Beartas Príobháideachais. Ábhar ag cloí leis an Sciath Príobháideachta.

  Braintree (Paypal)

  Is seirbhís íocaíochta é Braintree a sholáthraíonn Braintree, rannán de PayPal, Inc.

  Sonraí Pearsanta a bailíodh: cineálacha éagsúla Sonraí mar a shonraítear i mbeartas príobháideachta na seirbhíse.

  Áit phróiseála: Féach beartas príobháideachta Paypal - Beartas Príobháideachais.

  Google Wallet (Google Inc.)

  Is seirbhís íocaíochta é Google Wallet a sholáthraíonn Google Inc., a ligeann don Úsáideoir íocaíochtaí ar líne a dhéanamh ag baint úsáide as a ndintiúir Google.

  Sonraí Pearsanta a bailíodh: cineálacha éagsúla Sonraí mar a shonraítear i mbeartas príobháideachta na seirbhíse.

  Áit phróiseála: Stáit Aontaithe Mheiriceá - Beartas Príobháideachais. Ábhar ag cloí leis an Sciath Príobháideachta.

 • Bainistíocht clibeanna

  Tá an cineál seirbhíse seo feidhmiúil do bhainistíocht láraithe na gclibeanna nó na scripteanna a úsáidtear ar an Suíomh Gréasáin seo.
  Is éard atá i gceist le húsáid na seirbhísí seo ná sreabhadh Sonraí Úsáideora tríothu agus, nuair is iomchuí, iad a choinneáil.

  Bainisteoir Clib Google (Google LLC)

  Is seirbhís bainistíochta clibeanna é Google Tag Manager a sholáthraíonn Google LLC.

  Sonraí Pearsanta a bailíodh: Fianáin agus Sonraí Úsáide.

  Áit phróiseála: Stáit Aontaithe Mheiriceá - Beartas Príobháideachais. Ábhar ag cloí leis an Sciath Príobháideachta.

  Deighleog (Segment.io Inc.)

  Is seirbhís bainistíochta clibeanna é Segment a sholáthraíonn Segment.io, Inc.

  Sonraí Pearsanta a bailíodh: Fianáin agus Sonraí Úsáide.

  Áit phróiseála: Stáit Aontaithe Mheiriceá - Beartas Príobháideachais.

 • Idirghníomhú le líonraí sóisialta agus ardáin sheachtracha

  Ligeann an cineál seirbhíse seo idirghníomhú le líonraí sóisialta nó ardáin sheachtracha eile go díreach ó leathanaigh an Láithreáin Ghréasáin seo.
  Tá na hidirghníomhaíochtaí agus an fhaisnéis a fhaightear ón Suíomh Gréasáin seo faoi réir socruithe príobháideachta an Úsáideora a bhaineann le gach líonra sóisialta ar aon chuma.
  Sa chás go suiteáiltear seirbhís idirghníomhaíochta le líonraí sóisialta, is féidir, fiú mura n-úsáideann na húsáideoirí an tseirbhís, go mbailíonn sí sonraí tráchta a bhaineann leis na leathanaigh ina bhfuil sí suiteáilte.

  Cnaipe agus giuirléid PayPal (Paypal)

  Is seirbhísí idirghníomhaíochta iad an cnaipe agus an ghiuirléid PayPal leis an ardán PayPal, a sholáthraíonn PayPal Inc.

  Sonraí Pearsanta a bailíodh: Fianáin agus Sonraí Úsáide.

  Áit phróiseála: Féach beartas príobháideachta Paypal - Beartas Príobháideachais.

  Cnaipe +1 agus giuirléidí sóisialta Google+ (Google Inc.)

  Is seirbhísí idirghníomhaíochta iad an cnaipe +1 agus giuirléidí sóisialta Google+ le líonra sóisialta Google+, a sholáthraíonn Google Inc.

  Sonraí Pearsanta a bailíodh: Fianáin agus Sonraí Úsáide.

  Áit phróiseála: Stáit Aontaithe Mheiriceá - Beartas Príobháideachais. Ábhar ag cloí leis an Sciath Príobháideachta.

 • Cosaint SPAM

  Déanann an cineál seirbhíse seo anailís ar thrácht an Láithreáin Ghréasáin seo, a bhféadfadh Sonraí Pearsanta Úsáideoirí a bheith ann, d’fhonn é a scagadh ó chodanna tráchta, teachtaireachtaí agus ábhar a aithnítear mar SPAM.

  Google reCAPTCHA (Google Inc.)

  Is seirbhís cosanta SPAM é Google reCAPTCHA a sholáthraíonn Google Inc.
  Tá úsáid an chórais reCAPTCHA faoi réir an Beartas Príobháideachais agus ai téarmaí Úsáide le Google.

  Sonraí Pearsanta a bailíodh: Fianáin agus Sonraí Úsáide.

  Áit phróiseála: Stáit Aontaithe Mheiriceá - Beartas Príobháideachais. Ábhar ag cloí leis an Sciath Príobháideachta.

 • Fógraíocht

  Ligeann an cineál seirbhíse seo na Sonraí Úsáideora a úsáid chun críocha cumarsáide tráchtála i bhfoirmeacha éagsúla fógraíochta, mar shampla meirgí, maidir le leasanna an Úsáideora.
  Ní chiallaíonn sé seo go n-úsáidtear na Sonraí Pearsanta go léir chun na críche seo. Taispeántar sonraí agus coinníollacha úsáide thíos.
  Féadfaidh cuid de na seirbhísí atá liostaithe thíos fianáin a úsáid chun an t-úsáideoir a shainaithint nó an teicníc athghéillte iompraíochta a úsáid, is é sin fógraí a chur in oiriúint do leasanna agus iompar an úsáideora, a bhraitear lasmuigh den láithreán gréasáin seo freisin. Tuilleadh faisnéise faoi seo, molaimid duit seiceáil a dhéanamh beartais phríobháideachta na seirbhísí faoi seach.
  Chomh maith leis an bhféidearthacht rogha an diúltaithe a thairgeann na seirbhísí atá liostaithe thíos, is féidir leis an Úsáideoir rogha a dhéanamh eisiamh ó ghlacadh fianáin a bhaineann le tríú seirbhís, trí chuairt a thabhairt ar an leathanach an diúltaithe ón Tionscnamh Fógraíochta Líonra.

  Google AdSense (Google Inc.)

  Is seirbhís fógraíochta é Google AdSense a sholáthraíonn Google Inc. Úsáideann an tseirbhís seo an Fianán “Doubleclick”, a rianaíonn úsáid an Láithreáin Ghréasáin seo agus iompar an Úsáideora maidir le fógraí, táirgí agus seirbhísí a thairgtear.
  Féadfaidh an Úsáideoir a chinneadh ag am ar bith gan an Fianán Doubleclick a úsáid trí fhoráil a dhéanamh dá díghníomhachtú: google.com/settings/ads/onweb/optout.

  Sonraí Pearsanta a bailíodh: Fianáin agus Sonraí Úsáide.

  Áit phróiseála: Stáit Aontaithe Mheiriceá - Beartas Príobháideachais - Bosca rogha an diúltaithe Amach. Ábhar ag cloí leis an Sciath Príobháideachta.

 • Clárú agus fíordheimhniú

  Trí chlárú nó fíordheimhniú, ceadaíonn an Úsáideoir don Fheidhmchlár é a aithint agus rochtain a thabhairt dó ar sheirbhísí tiomnaithe.
  Ag brath ar an méid a léirítear thíos, d’fhéadfaí na seirbhísí cláraithe agus fíordheimhnithe a sholáthar le cabhair ó thríú páirtithe. Má tharlaíonn sé seo, beidh an feidhmchlár seo in ann rochtain a fháil ar roinnt sonraí atá stóráilte ag an tseirbhís tríú páirtí a úsáidtear le haghaidh clárúcháin nó aitheantais.

  Logáil Isteach le PayPal (Paypal)

  Is seirbhís cláraithe agus fíordheimhnithe é Logáil Isteach le PayPal a sholáthraíonn PayPal Inc. agus atá nasctha leis an líonra PayPal.

  Sonraí Pearsanta a bailíodh: cineálacha éagsúla Sonraí mar a shonraítear i mbeartas príobháideachta na seirbhíse.

  Áit phróiseála: Féach beartas príobháideachta Paypal - Beartas Príobháideachais.

  Stripe OAuth (Stripe Inc)

  Is seirbhís cláraithe agus fíordheimhnithe é Stripe OAuth a sholáthraíonn Stripe, Inc. agus atá nasctha leis an líonra Stripe.

  Sonraí Pearsanta a bailíodh: cineálacha éagsúla Sonraí mar a shonraítear i mbeartas príobháideachta na seirbhíse.

  Áit phróiseála: Stáit Aontaithe Mheiriceá - Beartas Príobháideachais. Ábhar ag cloí leis an Sciath Príobháideachta.

  Google OAuth (Google Inc.)

  Is seirbhís cláraithe agus fíordheimhnithe é Google OAuth a sholáthraíonn Google Inc. agus atá nasctha le líonra Google.

  Sonraí Pearsanta a bailíodh: cineálacha éagsúla Sonraí mar a shonraítear i mbeartas príobháideachta na seirbhíse.

  Áit phróiseála: Stáit Aontaithe Mheiriceá - Beartas Príobháideachais. Ábhar ag cloí leis an Sciath Príobháideachta.

 • Margaíocht agus díriú ar iompraíocht

  Ligeann an cineál seirbhíse seo don Suíomh Gréasáin seo agus dá chomhpháirtithe fógraí a chur in iúl, a bharrfheabhsú agus a sheirbheáil bunaithe ar an úsáid a bhain an Úsáideoir as an Suíomh Gréasáin seo roimhe seo.
  Déantar an ghníomhaíocht seo trí Rianú Sonraí Úsáide agus trí úsáid a bhaint as Fianáin, faisnéis a aistrítear chuig na comhpháirtithe a bhfuil an ghníomhaíocht athdhíolta agus spriocdhírithe iompraíochta ceangailte leo.
  Chomh maith leis an bhféidearthacht rogha an diúltaithe a thairgeann na seirbhísí atá liostaithe thíos, is féidir leis an Úsáideoir rogha a dhéanamh eisiamh ó ghlacadh fianáin a bhaineann le tríú seirbhís, trí chuairt a thabhairt ar an leathanach an diúltaithe ón Tionscnamh Fógraíochta Líonra.

  Margaíocht le Google Analytics le haghaidh fógraíochta taispeána (Google Inc.)

  Is seirbhís athdhíolta agus spriocdhírithe iompraíochta é Google Analytics le haghaidh fógraíochta taispeána a sholáthraíonn Google Inc. a nascann an ghníomhaíocht rianaithe a dhéanann Google Analytics agus a Fhianáin le líonra fógraíochta AdWords agus an Fianán Doubleclick.

  Sonraí Pearsanta a bailíodh: Fianáin agus Sonraí Úsáide.

  Áit phróiseála: Stáit Aontaithe Mheiriceá - Beartas Príobháideachais - Bosca rogha an diúltaithe Amach. Ábhar ag cloí leis an Sciath Príobháideachta.

  Remarketing AdWords (Google Inc.)

  Is seirbhís athdhíolta agus spriocdhírithe iompraíochta é AdWords Remarketing a sholáthraíonn Google Inc. a nascann gníomhaíocht an Láithreáin Ghréasáin seo le líonra fógraíochta AdWords agus an Fianán Doubleclick.

  Sonraí Pearsanta a bailíodh: Fianáin agus Sonraí Úsáide.

  Áit phróiseála: Stáit Aontaithe Mheiriceá - Beartas Príobháideachais - Bosca rogha an diúltaithe Amach.

  Margaíocht Facebook (Facebook, Inc.)

  Is seirbhís athchraolta agus spriocdhírithe iompraíochta é Facebook Remarketing a sholáthraíonn Facebook, Inc. a nascann gníomhaíocht an Láithreáin Ghréasáin seo le líonra fógraíochta Facebook.

  Sonraí Pearsanta a bailíodh: Fianáin agus Sonraí Úsáide.

  Áit phróiseála: Stáit Aontaithe Mheiriceá - Beartas Príobháideachais - Bosca rogha an diúltaithe Amach. Ábhar ag cloí leis an Sciath Príobháideachta.

  Athmhargadh Twitter (Twitter, Inc.)

  Is seirbhís athchraolta agus spriocdhírithe iompraíochta é Twitter Remarketing a sholáthraíonn Twitter, Inc. a nascann gníomhaíocht an Láithreáin Ghréasáin seo le líonra fógraíochta Twitter.

  Sonraí Pearsanta a bailíodh: Fianáin agus Sonraí Úsáide.

  Áit phróiseála: Stáit Aontaithe Mheiriceá - Beartas Príobháideachais - Bosca rogha an diúltaithe Amach. Ábhar ag cloí leis an Sciath Príobháideachta.

  AdRoll (Semantic Sugar, Inc.)

  Is seirbhís fógraíochta é AdRoll a sholáthraíonn Semantic Sugar, Inc.

  Sonraí Pearsanta a bailíodh: Fianáin agus Sonraí Úsáide.

  Áit phróiseála: Stáit Aontaithe Mheiriceá - Beartas Príobháideachais - Bosca rogha an diúltaithe Amach.

  Retargeting Suíomh Gréasáin LinkedIn (Corparáid LinkedIn)

  Suíomh Gréasáin athdhíolta agus spriocdhírithe iompraíochta is ea Retargeting Suíomh Gréasáin LinkedIn a sholáthraíonn LinkedIn Corporation a nascann gníomhaíocht an Láithreáin Ghréasáin seo le líonra fógraíochta LinkedIn.

  Sonraí Pearsanta a bailíodh: Fianáin agus Sonraí Úsáide.

  Áit phróiseála: Stáit Aontaithe Mheiriceá - Beartas Príobháideachais - Bosca rogha an diúltaithe Amach.

  DoubleClick for Publishers Audience Extension (Google Inc.)

  Is éard atá i Doubleclick for Publishers Audience Extension ná seirbhís athdhíolta agus spriocdhírithe iompraíochta a sholáthraíonn Google Inc. a rianaíonn cuairteoirí ar an Suíomh Gréasáin seo agus a ligeann do chomhpháirtithe fógraíochta roghnaithe fógraí pearsantaithe a thaispeáint dóibh ar an ngréasán.

  Sonraí Pearsanta a bailíodh: Fianáin agus Sonraí Úsáide.

  Áit phróiseála: Stáit Aontaithe Mheiriceá - Beartas Príobháideachais - Bosca rogha an diúltaithe Amach.

 • Staitisticí

  Ligeann na seirbhísí atá sa chuid seo don Rialaitheoir Sonraí monatóireacht agus anailís a dhéanamh ar shonraí tráchta agus úsáidtear iad chun súil a choinneáil ar iompar Úsáideoirí.

  Google Analytics (Google Inc.)

  Is seirbhís anailíse gréasáin é Google Analytics a sholáthraíonn Google Inc. ("Google"). Úsáideann Google na Sonraí Pearsanta a bhailítear chun úsáid an Láithreáin Ghréasáin seo a rianú agus a scrúdú, tuarascálacha a thiomsú agus iad a roinnt le seirbhísí eile a d’fhorbair Google.
  Féadfaidh Google na Sonraí Pearsanta a úsáid chun fógraí a líonra fógraíochta féin a chur i gcomhthéacs agus a phearsanú.

  Sonraí Pearsanta a bailíodh: Fianáin agus Sonraí Úsáide.

  Áit phróiseála: Stáit Aontaithe Mheiriceá - Beartas Príobháideachais - Bosca rogha an diúltaithe Amach. Ábhar ag cloí leis an Sciath Príobháideachta.

  Google Analytics le IP gan ainm (Google Inc.)

  Is seirbhís anailíse gréasáin é Google Analytics a sholáthraíonn Google Inc. ("Google"). Úsáideann Google na Sonraí Pearsanta a bhailítear chun úsáid an Láithreáin Ghréasáin seo a rianú agus a scrúdú, tuarascálacha a thiomsú agus iad a roinnt le seirbhísí eile a d’fhorbair Google.
  Féadfaidh Google na Sonraí Pearsanta a úsáid chun fógraí a líonra fógraíochta féin a chur i gcomhthéacs agus a phearsanú.
  Déanann an comhtháthú Google Analytics seo do sheoladh IP gan ainm. Oibríonn anaithnidiú trí sheoladh IP na nÚsáideoirí a ghiorrú laistigh de theorainneacha bhallstáit an Aontais Eorpaigh nó i dtíortha eile ag cloí leis an gcomhaontú maidir leis an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch. I gcásanna eisceachtúla amháin, seolfar an seoladh IP chuig freastalaithe Google agus giorrófar é laistigh de na Stáit Aontaithe.

  Sonraí Pearsanta a bailíodh: Fianáin agus Sonraí Úsáide.

  Áit phróiseála: Stáit Aontaithe Mheiriceá - Beartas Príobháideachais - Bosca rogha an diúltaithe Amach. Ábhar ag cloí leis an Sciath Príobháideachta.

  Google Analytics do Firebase (Google Inc.)

  Is seirbhís anailíse é Google Analytics do Firebase, nó Firebase Analytics, a sholáthraíonn Google Inc. Chun tuiscint a fháil ar úsáid Google as sonraí, féach le do thoil Beartas Comhpháirtí Google.

  Féadfaidh Firebase Analytics Sonraí a roinnt le seirbhísí eile a sholáthraíonn Firebase lena n-áirítear, mar shampla, Tuairisciú Briste, Fíordheimhniú, Cumraíocht cianda nó Fógraí. Féadfaidh an t-úsáideoir dul i gcomhairle leis an mbeartas príobháideachta seo chun cur síos mionsonraithe a fháil ar na huirlisí eile a úsáideann an t-Úinéir.

  Chun ligean do Firebase Analytics oibriú, úsáideann an Suíomh Gréasáin seo roinnt aitheantóirí le haghaidh gléasanna soghluaiste (lena n-áirítear Aitheantas Fógraíochta Android nó Aitheantóir Fógraíochta le haghaidh OS) nó teicneolaíochtaí cosúil le fianáin.

  Is féidir leis an Úsáideoir roinnt gnéithe de Firebase a roghnú trí shuíomhanna a ngléas soghluaiste. Mar shampla, is féidir leat na socruithe fógraíochta atá ar fáil ar d’fhón póca a athrú, nó na treoracha is infheidhme maidir le Firebase a d’fhéadfadh a bheith i láthair sa bheartas príobháideachta seo a leanúint.

  Sonraí Pearsanta a bailíodh: Fianáin, Sonraí Úsáide agus aitheantóirí uathúla feistí le haghaidh fógraíochta (Google Advertiser ID nó aitheantóir IDFA, mar shampla).

  Áit phróiseála: Stáit Aontaithe Mheiriceá - Beartas Príobháideachais. Ábhar ag cloí leis an Sciath Príobháideachta.

  Rianú tiontaithe Google AdWords (Google Inc.)

  Is seirbhís staitisticí é rianú tiontaithe Google AdWords a sholáthraíonn Google Inc. a nascann sonraí ó líonra fógraí Google AdWords le gníomhartha a dhéantar ar an Suíomh Gréasáin seo.

  Sonraí Pearsanta a bailíodh: Fianáin agus Sonraí Úsáide.

  Áit phróiseála: Stáit Aontaithe Mheiriceá - Beartas Príobháideachais. Ábhar ag cloí leis an Sciath Príobháideachta.

  Staitisticí a bailíodh go díreach (an Suíomh Gréasáin seo)

  Úsáideann an Suíomh Gréasáin seo córas staidrimh inmheánach, nach mbaineann tríú páirtithe leis.

  Sonraí Pearsanta a bailíodh: Fianáin agus Sonraí Úsáide.

 • Tástálacha feidhmíochta ábhair agus feidhmiúlachta (tástáil A / B)

  Ligeann na seirbhísí atá sa chuid seo don Rialaitheoir Sonraí an freagra ón Úsáideoir a rianú agus a anailísiú, i dtéarmaí tráchta nó iompair, maidir le hathruithe ar struchtúr, téacs nó aon chomhpháirt eile den Suíomh Gréasáin seo.

  Optimizer Suíomh Gréasáin Google (Google Inc.)

  Is seirbhís tástála A / B é Optimizer Suíomh Gréasáin Google a sholáthraíonn Google Inc. (“Google”).
  Féadfaidh Google Sonraí Pearsanta a úsáid chun fógraí a líonra fógraíochta a chur i gcomhthéacs agus a phearsanú.

  Sonraí Pearsanta a bailíodh: Fianáin agus Sonraí Úsáide.

  Áit phróiseála: Stáit Aontaithe Mheiriceá - Beartas Príobháideachais. Ábhar ag cloí leis an Sciath Príobháideachta.

 • Ag féachaint ar ábhar ó ardáin sheachtracha

  Ligeann an cineál seirbhíse seo duit féachaint ar ábhar a óstáiltear ar ardáin sheachtracha go díreach ó leathanaigh an Láithreáin Ghréasáin seo agus idirghníomhú leo.
  Sa chás go suiteáiltear seirbhís den chineál seo, is féidir, fiú mura n-úsáideann na húsáideoirí an tseirbhís, go mbailíonn sí sonraí tráchta a bhaineann leis na leathanaigh ina bhfuil sí suiteáilte.

  Clónna Google (Google Inc.)

  Is seirbhís léirshamhlaithe stíl cló é Google Fonts a bhainistíonn Google Inc. a ligeann don Suíomh Gréasáin seo a leithéid d’ábhar a chomhtháthú ar a leathanaigh.

  Sonraí Pearsanta a bailíodh: Sonraí úsáide agus cineálacha éagsúla Sonraí mar a shonraítear i mbeartas príobháideachta na seirbhíse.

  Áit phróiseála: Stáit Aontaithe Mheiriceá - Beartas Príobháideachais. Ábhar ag cloí leis an Sciath Príobháideachta.

  Cuardach Suímh Google (Google Inc.)

  Is seirbhís leabaithe innill chuardaigh é Google Site Search a bhainistíonn Google Inc. a ligeann don Suíomh Gréasáin seo ábhar den sórt sin a chomhtháthú ar a leathanaigh.

  Sonraí Pearsanta a bailíodh: Fianáin agus Sonraí Úsáide.

  Áit phróiseála: Stáit Aontaithe Mheiriceá - Beartas Príobháideachais. Ábhar ag cloí leis an Sciath Príobháideachta.

  Giuirléid Google Maps (Google Inc.)

  Is seirbhís léirshamhlaithe léarscáile é Google Maps a bhainistíonn Google Inc. a ligeann don Suíomh Gréasáin seo ábhar den sórt sin a chomhtháthú ina leathanaigh.

  Sonraí Pearsanta a bailíodh: Fianáin agus Sonraí Úsáide.

  Áit phróiseála: Stáit Aontaithe Mheiriceá - Beartas Príobháideachais. Ábhar ag cloí leis an Sciath Príobháideachta.

  Giuirléid Féilire Google (Google Inc.)

  Is seirbhís féachana ábhar féilire é Google Calendar Widget a bhainistíonn Google Inc. a ligeann don Suíomh Gréasáin seo ábhar den sórt sin a chomhtháthú ar a leathanaigh.

  Sonraí Pearsanta a bailíodh: Fianáin agus Sonraí Úsáide.

  Áit phróiseála: Stáit Aontaithe Mheiriceá - Beartas Príobháideachais. Ábhar ag cloí leis an Sciath Príobháideachta.

Tuilleadh faisnéise ar Shonraí Pearsanta

 • Earraí earraí agus seirbhísí a dhíol ar líne

  Úsáidtear na Sonraí Pearsanta a bhailítear chun seirbhísí a sholáthar don Úsáideoir nó chun táirgí a dhíol, lena n-áirítear íocaíocht agus seachadadh féideartha. D’fhéadfadh gurb iad na Sonraí Pearsanta a bhaileofar chun an íocaíocht a chríochnú na sonraí a bhaineann leis an gcárta creidmheasa, an cuntas reatha a úsáidtear le haghaidh an aistrithe nó ionstraimí íocaíochta eile a sholáthraítear. Braitheann na sonraí íocaíochta a bhailíonn an suíomh Gréasáin seo ar an gcóras íocaíochta a úsáidtear.

Cearta an Úsáideora

Féadfaidh úsáideoirí cearta áirithe a fheidhmiú ag tagairt do na Sonraí a phróiseálann an Rialaitheoir Sonraí.

Go háirithe, tá sé de cheart ag an Úsáideoir:

 • toiliú a tharraingt siar tráth ar bith. Féadfaidh an Úsáideoir an toiliú le próiseáil a Shonraí Pearsanta a cuireadh in iúl roimhe seo a chúlghairm.
 • cur i gcoinne phróiseáil a gcuid sonraí. Féadfaidh an Úsáideoir agóid a dhéanamh i gcoinne phróiseáil a Shonraí nuair a tharlaíonn siad ar bhonn dlí seachas toiliú. Taispeántar tuilleadh sonraí maidir leis an gceart agóid a dhéanamh sa chuid thíos.
 • rochtain a fháil ar a gcuid sonraí. Tá sé de cheart ag an Úsáideoir faisnéis a fháil faoi na Sonraí a phróiseálann an Rialaitheoir Sonraí, ar ghnéithe áirithe den phróiseáil agus chun cóip den Sonraí a próiseáladh a fháil.
 • ceartú a fhíorú agus a iarraidh. Is féidir leis an Úsáideoir cruinneas a chuid Sonraí a fhíorú agus a iarraidh go ndéanfaí iad a nuashonrú nó a cheartú.
 • faigh teorannú na cóireála. Nuair a chomhlíontar coinníollacha áirithe, is féidir leis an Úsáideoir teorannú a dhéanamh ar phróiseáil a Shonraí. Sa chás seo ní phróiseálfaidh an Rialaitheoir Sonraí na Sonraí chun aon chríche eile seachas a gcaomhnú.
 • cealú nó baint a gcuid Sonraí Pearsanta a fháil. Nuair a chomhlíontar coinníollacha áirithe, is féidir leis an Úsáideoir a iarraidh go gcuirfidh an t-úinéir a gcuid sonraí ar ceal.
 • a gcuid sonraí a fháil nó iad a aistriú chuig úinéir eile. Tá sé de cheart ag an Úsáideoir a chuid Sonraí a fháil i bhformáid struchtúrtha, a úsáidtear go coitianta agus atá inléite ag feiste uathoibríoch agus, nuair is indéanta go teicniúil, an t-aistriú a fháil gan constaicí ar úinéir eile. Tá an fhoráil seo infheidhmithe nuair a dhéantar na Sonraí a phróiseáil le huirlisí uathoibrithe agus nuair a bhíonn an phróiseáil bunaithe ar thoiliú an Úsáideora, ar chonradh ar páirtí leis an Úsáideoir nó ar bhearta conarthacha atá ceangailte leis.
 • gearán a mholadh. Féadfaidh an Úsáideoir gearán a dhéanamh leis an údarás maoirseachta inniúil um chosaint sonraí pearsanta nó gníomhú sa chúirt.

Sonraí maidir leis an gceart agóid a dhéanamh

Nuair a dhéantar Sonraí Pearsanta a phróiseáil ar mhaithe le leas an phobail, i bhfeidhmiú údaráis phoiblí atá dílsithe don Rialaitheoir Sonraí nó chun leas dlisteanach an Rialaitheora Sonraí a shaothrú, tá sé de cheart ag Úsáideoirí cur i gcoinne na próiseála ar chúiseanna a bhaineann lena staid áirithe.

Meabhraítear d’úsáideoirí, má dhéantar a gcuid Sonraí a phróiseáil chun críocha margaíochta dírí, gur féidir leo cur i gcoinne na próiseála gan aon chúiseanna a sholáthar. Le fáil amach an bpróiseálann an Rialaitheoir Sonraí sonraí chun críocha margaíochta dírí, is féidir le húsáideoirí tagairt a dhéanamh do na codanna faoi seach den doiciméad seo.

Conas do chearta a fheidhmiú

Chun cearta an Úsáideora a fheidhmiú, is féidir le húsáideoirí iarratas a dhíriú chuig sonraí teagmhála an Úinéara a léirítear sa doiciméad seo. Déantar iarratais a chomhdú saor in aisce agus déanann an Rialaitheoir Sonraí iad a phróiseáil a luaithe is féidir, laistigh de mhí ar bith.

Úsáideann an suíomh Gréasáin seo fianáin. níos mó eolais a fháil

Tuilleadh faisnéise faoin gcóireáil

Cosaint sa chúirt

Féadfaidh an t-Úinéir Sonraí Pearsanta an Úsáideora a úsáid sa chúirt nó sna céimeanna ullmhúcháin lena bhunú sa deireadh chun an chosaint ar mhí-úsáid in úsáid an Láithreáin Ghréasáin seo nó Seirbhísí Gaolmhara ag an Úsáideoir.
Dearbhaíonn an Úsáideoir go bhfuil sé ar an eolas go bhféadfadh sé go mbeadh oibleagáid ar an Úinéir na Sonraí a nochtadh le hordú ó na húdaráis phoiblí.

Faisnéis shonrach

Ar iarratas ón Úsáideoir, i dteannta na faisnéise atá sa bheartas príobháideachta seo, féadfaidh an Suíomh Gréasáin seo faisnéis bhreise agus comhthéacsúil a sholáthar don Úsáideoir maidir le Seirbhísí ar leith, nó Sonraí Pearsanta a bhailiú agus a phróiseáil.

Logáil agus cothabháil an chórais

Maidir le riachtanais a bhaineann le hoibriú agus cothabháil, féadfaidh an Suíomh Gréasáin seo agus aon seirbhísí tríú páirtí a úsáideann sé Logaí Córais a bhailiú, ar comhaid iad a thaifeadann na hidirghníomhaíochtaí agus a bhféadfadh Sonraí Pearsanta a bheith iontu freisin, amhail seoladh IP an Úsáideora.

Faisnéis nach bhfuil sa bheartas seo

Is féidir tuilleadh faisnéise maidir le próiseáil Sonraí Pearsanta a iarraidh tráth ar bith ón Rialaitheoir Sonraí agus na sonraí teagmhála á n-úsáid.

Freagra ar iarratais, "Ná Rianú"

Ní thacaíonn an Suíomh Gréasáin seo le hiarratais “Ná Déan Rianú”.
Le fáil amach an dtacaíonn aon seirbhísí tríú páirtí a úsáidtear leo, tugtar cuireadh don Úsáideoir dul i gcomhairle leis na beartais phríobháideachta faoi seach.

Athruithe ar an mbeartas príobháideachta seo

Forchoimeádann an Rialaitheoir Sonraí an ceart athruithe a dhéanamh ar an mbeartas príobháideachta seo ag am ar bith trí Úsáideoirí a chur ar an eolas ar an leathanach seo agus, más féidir, ar an Suíomh Gréasáin seo chomh maith le, más indéanta go teicniúil agus go dlíthiúil, trí fhógra a sheoladh chuig Úsáideoirí trí cheann de na sonraí teagmhála atá i seilbh an Rialaitheora Sonraí. Dá bhrí sin, téigh i gcomhairle leis an leathanach seo go rialta, ag tagairt do dháta an mhodhnú dheiridh a léirítear ag an mbun.

Má bhaineann na hathruithe le cóireálacha arb é toiliú a mbonn dlíthiúil, baileoidh an Rialaitheoir Sonraí toiliú an Úsáideora arís, más gá.

Sainmhínithe agus tagairtí dlí

Sonraí Pearsanta (nó Sonraí)

Aon fhaisnéis a dhéanann, go díreach nó go hindíreach, freisin maidir le haon fhaisnéis eile, lena n-áirítear uimhir aitheantais phearsanta, duine nádúrtha atá aitheanta nó inaitheanta is sonraí pearsanta í.

Sonraí Úsáide

Seo an fhaisnéis a bhailítear go huathoibríoch tríd an Suíomh Gréasáin seo (lena n-áirítear ó fheidhmchláir tríú páirtí atá comhtháite sa Láithreán Gréasáin seo), lena n-áirítear: seoltaí IP nó ainmneacha fearainn na ríomhairí a úsáideann an Úsáideoir a nascann leis an Suíomh Gréasáin seo, na seoltaí in URI (Acmhainn Aonfhoirmeach Aitheantóir) nodaireacht, am na hiarrata, an modh a úsáideadh chun an iarraidh a chur ar aghaidh chuig an bhfreastalaí, méid an chomhaid a fuarthas mar fhreagra, an cód uimhriúil a léiríonn stádas an fhreagra ón bhfreastalaí (rathúil, earráid, srl. .) an tír thionscnaimh, tréithe an bhrabhsálaí agus an chórais oibriúcháin a úsáideann an cuairteoir, na connotations ama éagsúla den chuairt (mar shampla an t-am a chaitear ar gach leathanach) agus sonraí an chúrsa taistil a leanann laistigh den Fheidhmchlár, le tagairt ar leith do sheicheamh na leathanach a ndeachthas i gcomhairle leo, do na paraiméadair a bhaineann leis an gcóras oibriúcháin agus le timpeallacht TF an Úsáideora.

faoi ​​úsáideoir

An duine a úsáideann an Suíomh Gréasáin seo agus, mura sonraítear a mhalairt, i gcomhthráth leis an Ábhar Sonraí.

Spéis agat

An duine nádúrtha dá dtagraíonn na Sonraí Pearsanta.

Próiseálaí Sonraí (nó Bainisteoir)

An duine nádúrtha, an duine dlítheanach, an riarachán poiblí agus aon chomhlacht eile a phróiseálann sonraí pearsanta thar ceann an Rialaitheora Sonraí, mar atá leagtha amach sa bheartas príobháideachta seo.

Rialaitheoir Sonraí (nó Úinéir)

An duine nádúrtha nó dlíthiúil, údarás poiblí, seirbhís nó comhlacht eile a chinneann, ina n-aonair nó in éineacht le daoine eile, críocha agus modhanna próiseála sonraí pearsanta agus na n-uirlisí a ghlactar, lena n-áirítear na bearta slándála a bhaineann le hoibriú agus úsáid an Láithreáin Ghréasáin seo. Is é an Rialaitheoir Sonraí, mura sonraítear a mhalairt, úinéir an Láithreáin Ghréasáin seo.

An Suíomh Gréasáin seo (nó an Feidhmchlár seo)

An uirlis crua-earraí nó bogearraí trína ndéantar Sonraí Pearsanta Úsáideoirí a bhailiú agus a phróiseáil.

Servizio

An tSeirbhís a sholáthraíonn an Suíomh Gréasáin seo mar a shainmhínítear í sna téarmaí coibhneasta (más ann) ar an láithreán / feidhmchlár seo.

An tAontas Eorpach (nó AE)

Mura sonraítear a mhalairt, tá sé beartaithe aon tagairt don Aontas Eorpach atá sa doiciméad seo a leathnú chuig gach ballstát reatha den Aontas Eorpach agus sa Limistéar Eorpach Eacnamaíoch.

Cookie

Cuid bheag de na sonraí atá stóráilte i bhfeiste an Úsáideora.


Tagairtí dlíthiúla

Tarraingítear suas an ráiteas príobháideachais seo ar bhonn ilchóras reachtach, lena n-áirítear airteagail. 13 agus 14 de Rialachán (AE) 2016/679.

Mura sonraítear a mhalairt, baineann an beartas príobháideachta seo go heisiach leis an Suíomh Gréasáin seo.